Orkla Confectionery & Snacks Finland vurderer fabrikkstrukturen

For å styrke den langsiktige konkurransekraften er det på konsernnivå i Orkla tatt initiativ til en gjennomgang av den overordnede fabrikkstrukturen. Som del av dette initiativet vil Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab evaluere sin fabrikk som produserer snacks og dypfryste produkter.

03.02.2016

På et møte i dag har de ansatte blitt informert om drøftelsesprosessen som nå settes i gang, og som omfatter alle ansatte på Åland og salgs- og marketingansatte i Vantaa. De tillitsvalgte vil spille en sentral rolle i den kommende prosessen.

– Orkla har i dag flere fabrikker med sammenlignbar teknologi og produksjon i Norden og Baltikum. Slik situasjonen er nå, er for mye kapital bundet opp i vedlikehold og drift av disse fabrikkene. Fremover må vi i enda større grad kunne sette våre ressurser inn på vekst og innovasjon. For å sikre fremtidig konkurransekraft er det nødvendig å gjennomgå fabrikkstrukturen, og vi starter nå en evaluering av vår fabrikk i Haraldsby, sier Pasi Flinkman, adm. direktør i Orkla Confectionery & Snacks Finland.

Drøftelsesprossen vil starte i uke 6, og er ventet å vare i om lag seks uker. Når prosessen er gjennomført vil en anbefaling bli forelagt styret i Orkla Confectionery & Snacks Finland.

Om Orkla Confectionery & Snacks Finland

Orkla Confectionery & Snacks Finland tilbyr finske forbrukere lokale merkevarer som Taffel og Anyday snacks, Panda sjokolade og sukkervarer, Kantolan og Ballerina kjeks og Oolannin dypfryste matvarer. I 2014 hadde Orkla Confectionery & Snacks Finland en omsetning på om lag 100 millioner euro og 400 ansatte.

Orkla Confectionery & Snacks Finland er del av det norske konsernet Orkla, som er den ledende leverandøren av merkevarer og konseptløsninger til dagligvarehandelen, storhusholdning og bakeribransjen i Norden og Baltikum. Orkla er notert på Oslo Børs og hadde i 2014 en omsetning på 30 mrd. kroner og 13.000 ansatte.

Orkla ASAOslo, 3. februar 2016

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon MageliTlf.: +47 928 45 828

Adm. direktør Orkla Confectionery & Snacks Finland
Pasi Flinkman Tlf.: +358 400 819947