Orkla deltok i debatt om avskoging

Orkla deltok i paneldebatt om avskoging 14. oktober.

13.10.2015

Paneldebatten er del av konferansen Cutting ties between business and deforestation, som arrangeres av Regnskogfondet, NHO Mat og Drikke og Klima- og miljødepartementet. Målet med konferansen er å inspirere selskap til å etablere avskogingsfrie verdikjeder og å dele kunnskap og erfaringer for å bidra til at flere selskap forplikter seg til null avskoging. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, vil holde innlegg.

– Orkla ønsker å ta vare på regnskog og annen verneverdig skog, og vil jobbe systematisk og målrettet for å unngå at våre produkter bidrar til avskoging, sier Ellen Behrens, ass. direktør samfunnsansvar, som vil representere Orkla i paneldebatten.

Som en del av Orklas bærekraftsstrategi har konsernet målsatt at alle viktige jordbruksråvarer og emballasje skal være produsert på en bærekraftig måte innen 2020. Å forhindre avskoging er en sentral del av dette arbeidet. Blant annet jobber Orkla-selskapene målrettet med å redusere bruken av palmeolje, og siden 2008 er 19.000 tonn palmeolje fjernet fra Orklas produkter. Mesteparten av matvarer, kjeks, snacks og godterier produsert av Orkla for det nordiske dagligvaremarkedet, er nå uten palmeolje. Orkla har også iverksatt flere tiltak for å sikre at den palmeoljen vi bruker, er bærekraftig produsert. Konsernet målsetter at all palmeolje som benyttes i Orklas merkevarer, skal være bærekraftig produsert uten avskoging senest i løpet av 2017.

Om paneldebatten

Foruten Ellen Behrens deltar disse i paneldebatten om å gjøre verdikjeder avskogingsfrie:

Pia Heidenmark Cook, Head Of Sustainability, Ikea Group

Isak Oksvold, direktør for miljø og samfunnsansvar, Aspelin Ramm

Bjarne Rask Thomsen, administrerende direktør, Denofa

Scott Poynton, Executive Director, The Forest Trust (TFT)

Ordstyrer vil være Svein Tveitdal, direktør i Klima 2020.

TV-aksjonen

NRKs TV-aksjon går i år til Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneskene som bor der. Midlene fra årets TV-aksjon skal redde et regnskogsområde større enn hele Norge og Danmark til sammen.