Orkla endrer konsernstruktur

Orkla går fra fire til fem forretningsområder, og konsernledelsen styrkes.

09.01.2013

Siden høsten 2011 har Orkla arbeidet med å videreutvikle konsernet til å bli et merkevareselskap. Som et ledd i dette arbeidet endres nå strukturen innen hovedvirksomheten fra fire til fem forretningsområder:

Orkla Foods

Orkla Confectionery & Snacks

Orkla Home & Personal

Orkla International

Orkla Food Ingredients

– Formålet med omorganiseringen er å forenkle konsernstrukturen og gjøre styringen av selskapene enklere. Vi ønsker å samle enheter med mer ensartede strategiske og drifts- og markedsmessige muligheter, sier konsernsjef Åge Korsvold.

Orklas konsernsenter skal støtte selskapene, sikre at kompetanse og erfaring deles på tvers og bidra til kostnadseffektiv drift. Konsernsenteret vil nå ha fem kompetanseområder:

Finance (Økonomi og finans)

Legal Affairs (Juridisk)

Human Resources (Personal)

Business Development (Forretningsutvikling)

Corporate Communications & Corporate Affairs (Kommunikasjon og samfunnskontakt)

– I fremtiden skal vi arbeide annerledes på en rekke områder. Konsernsenterets arbeidsoppgaver, organisering og kompetanse skal reflektere Orkla som et merkevarekonsern, og ytterligere tilpasses de behov våre selskaper har. Det vi kommuniserer i dag er starten på denne endringsprosessen, sier Åge Korsvold.

Styrket konsernledelse

Alle dagens medlemmer i konsernledelsen fortsetter. Jan Ove Rivenes blir ny leder for forretningsområdet Orkla Home & Personal. Det skal tilsettes en ny leder for Orkla Confectionery & Snacks. Inntil ny leder er på plass, vil Rivenes også lede dette forretningsområdet.

Ole Petter Wie er ansatt som ny leder av Business Development. Wie har bred erfaring fra blant annet Ringnes, Nestlé, Coca-Cola og McKinsey. Han vil inngå i Orklas konsernledelse. Se nærmere beskrivelse av Orklas forretningsområder og Business Development i vedlegg til pressemeldingen.