Orkla fornyer sponsoravtalen med Nobels Fredssenter

Orkla ASA og Nobels Fredssenter har signert en samarbeidsavtale for tre nye år. Avtalen innebærer en støtte fra Orkla til Fredssenterets aktiviteter på til sammen 9 millioner kroner.

31.08.2010

-Orkla har vært en engasjert og solid støttespiller siden 2007. At de fornyer avtalen, er svært gledelig. Det er både en stor tillitserklæring og en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør. Samarbeidet gir oss mulighet til fortsatt å utvikle unike utstillinger og publikumsaktiviteter, sier Bente Erichsen, direktør på Nobels Fredssenter, i en felles pressemelding.

-Vi ønsker fortsatt å bidra til at Fredssenteret kan ha et godt tilbud til et bredt publikum. Navnet Alfred Nobel og fredsprisen forbindes med verdier verden trenger. Nobels Fredssenter har et sterkt, internasjonalt navn og Orkla har all grunn til å være stolte av senterets formidling og aktiviteter, sier Hilde Myrberg, konserndirektør i Orkla.

Nobels Fredssenter åpnet for fem år siden og er kjent for sine unike utstillinger og moderne teknologi. Senteret presenterer fredsprisvinnerne og deres arbeid, Alfred Nobels liv og ulike tema knyttet til krig, fred og konfliktløsning. Et variert tilbud til både voksne og barn har gjort Nobels Fredssenter til en av de best besøkte attraksjonene i Oslo, med et godt renommé også i utlandet.

Orkla er et av Norges største børsnoterte konsern, med virksomhet innen merkevarer, aluminiums­løsninger, fornybar energi, materialer og finansielle investeringer. Konsernets omsetning er på 56 milliarder kroner, har 30 000 ansatte og virksomhet i mer enn 40 land.

Nobels Fredssenters øvrige hovedsponsorer er Hydro, Telenor og Yara.