Orkla fullfører kjøp av malerverktøyvirksomhet i Nederland og Belgia

Orkla House Care har gjennomført en avtale om å overta de resterende 50 % av aksjene i joint venture-selskapet Anza Verimex Holding. Orkla House Care har siden 2018 eid 50 % av selskapet som er markedsleder innen salg og distribusjon av malerverktøy i Nederland og Belgia.

09.10.2019

Virksomheten som overdras består av Anza Verimex Holding B.V. (Nederland) og de to datterselskapene PGZ Nederland B.V. (Nederland) og Anza Verimex NV (Belgia). Selskapene vil fremover bli drevet under navnet Orkla House Care Benelux.

– Selskapene som inngår i fremtidige Orkla House Care Benelux er i positiv utvikling og utgjør en attraktiv plattform for videre vekst. Vi ser frem til å bygge videre på de sterke merkevarene Anza og SAM, samt å fortsette å utvikle malerverktøykategorien i Benelux, sier adm. direktør for Orkla House Care, Johs Høeg.

Gjennom forretningsenheten Orkla House Care er Orkla en ledende leverandør av malerverktøy i Norden og Storbritannia, og en av Europas største produsenter av malerverktøy. Nå blir også Orkla House Care Benelux en heleid del av konsernets virksomhet for malerverktøy.

Joint venture-partneren som selger sin eierandel er konsept- og logistikkleverandøren PGZ International B.V. Selskapene som omfattes av transaksjonen hadde en samlet omsetning på i underkant av EUR 20 mill. (ca. 200 mill. kroner) i 2018 og ca. 10 ansatte. Virksomheten ledes i dag av Erik Hoevenaars, som vil fortsette som leder for Orkla House Care Benelux.

Som deleid selskap har virksomhetens resultat blitt ført som «resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper» etter egenkapitalmetoden, men fra 1. oktober 2019 blir det heleide selskapet konsolidert i Orklas resultatregnskap.

 

Orkla ASA

Oslo, 9. oktober 2019

 

Om Orkla

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2018 en omsetning på 41 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca 18.500 ansatte.

Kontakter

Håkon Mageli

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

+ 47 928 45 828

hakon.mageli@orkla.no

Elise Andersen Heidenreich

VP Investor Relations

+47 951 41 147

elise.andersen.heidenreich@orkla.no