Orkla Home & Personal Care flytter produksjonen fra Kristiansund til Falun

Styret i Lilleborg AS har i dag besluttet å flytte produksjonen fra Ello i Kristiansund til Falun. De ansatte på Ello har blitt orientert om beslutningen i et allmøte. 

26.04.2016

De Ello-ansatte ble i begynnelsen av januar informert om at den fremtidige fabrikkstrukturen i Orkla Home & Personal Care skulle utredes, og at utfallet kunne bli flytting av produksjonen fra Ello til Falun.

Det har vært bred involvering og stort engasjement fra de ansatte i utredningsarbeidet, der flere alternativer har blitt vurdert. De ansatte og ledelsen ble ikke enige om anbefalingen, som er basert på resultatet av utredningen. I tillegg til innstillingen fra ledelsen har styret i Lilleborg AS derfor også vurdert de ansattes alternative anbefaling om videre produksjon på Ello i en slanket organisasjon.

Styret i Lilleborg AS utsatte beslutningen om Ello fra mandag 25. april til tirsdag 26. april for å vurdere et konkret innspill som kom fra lokale interessenter.

– Vi er takknemlig for initiativet vi har mottatt fra lokale investorer, men det endrer ikke situasjonen som ligger til grunn for vår beslutning om å flytte produksjonen. Vi ønsker imidlertid å gå i dialog med dem for å se om vi kan bidra med å tilrettelegge for ny virksomhet i området, sier Stig Ebert Nilssen, styreleder i Lilleborg AS.

Orkla Home & Personal Care konkurrerer mot globale aktører i svært konkurranseutsatte kategorier med sterkt innovasjons- og markedspress. Etter Orklas kjøp av Cederroth sitter Orkla Home & Personal Care med fire relativt små fabrikker i Norden: i Kristiansund, på Flisa, i Ski og i Falun. Dette er fabrikker med til dels overlappende teknologi. 

– Våre konkurrenter har allerede gjort gjennomgripende strukturelle endringer og har med dette konkurransefordeler i forhold til oss som de utnytter i det norske markedet. Vi er av den grunn også nødt til å gjøre endringer for å sikre vår langsiktige konkurransekraft, sier Supply Chain Director i Orkla Home & Personal Care, Knut Eckhoff. 

– Vi vet at beslutningen om å flytte produksjonen rammer de 60 ansatte på Ello hardt, og vi vil nå prioritere å bistå i en vanskelig situasjon. Vi vil gjøre det vi kan for å hjelpe de ansatte videre, sier Eckhoff. 

Det vil foregå produksjon ved Ello frem mot utgangen av 2017, da flyttingen etter planen skal være fullført.

Styrebeslutningen innebærer også at produksjonen av flytende vaskemidler som i dag foregår i Falun, flyttes til fabrikken i Ski. Dette betyr at fabrikken i Ski blir en rendyrket vaskemiddelfabrikk, mens fabrikken i Falun rendyrker produksjonen av produkter til personlig pleie. 

Kontaktinformasjon: 

Knut Eckhoff, Supply Chain Director, Orkla Home & Personal Care,mobil + 47 909 20 257

Anne Gjemdal, kommunikasjonssjef, Orkla Home & Personal Care,mobil + 47 928 52 099