Orkla Home & Personal skifter navn til Orkla Care

Forretningsområdet Orkla Home & Personal endrer nå navn til Orkla Care for å gi denne delen av konsernet en mer dekkende beskrivelse. Samtidig bytter Lilleborg, som inngår i forretningsområdet, selskapsnavn til Orkla Home & Personal Care.

18.11.2015

– I kraft av at vi ekspanderer i Norden og blir mer internasjonale, har vi hatt behov for å gjennomgå navn for forretningsområdet og de ulike selskapene. Navnet Care er valgt fordi det er en dekkende beskrivelse av de ulike kategoriene vi er tilstede i. Care spiller på at vi bryr oss om folks velvære i form av f. eks rene klær og hus, personlig velvære og helse, sier Stig Ebert Nilssen, konserndirektør og leder for Orkla Care.

Lilleborgs skifte av navn til Orkla Home & Personal Care gjøres som et resultat av en uttalt strategi om å satse sterkere utenfor Norge. Navnebyttet er også en tydeliggjøring av at Orkla er Nordens ledende merkevareselskap.

Det nye navnet Orkla Care dekker de fem merkevareselskapene som har hjemmemarked primært i Norden: Lilleborg/Orkla Home & Personal Care (produkter til personlig pleie og vaskemidler), Lilleborg Profesjonell (totalleverandør av hygiene- og rengjøringsløsninger til det profesjonelle markedet), Orkla Health (kosttilskudd og helseprodukter), Pierre Robert Group (basistekstiler) og Orkla House Care (malerverktøy og rengjøringsprodukter).

Lilleborg Profesjonell og Pierre Robert Group vil beholde sine eksisterende selskapsnavn.

I august i år ble Orklas kjøp av svenske Cederroth godkjent av de ulike lands konkurransemyndigheter. Cederroth har virksomhet i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen og Spania. Selskapet har fire fabrikker. 

Cederroth og dets ulike kategorier skal integreres med selskapene Orkla Home & Personal Care (tidligere Lilleborg) og Orkla Health. De felles selskapene i Sverige, Danmark og Finland vil få navnet Orkla Care AB, Orkla Care A/S og Orkla Care Oy i de respektive landene.

Forretningsområdet Orkla Care vil samlet få en årlig omsetning på cirka 6,5 mrd. kroner og ha virksomhet i syv land.