Orkla kjøper Jordan

Orkla har inngått en avtale om å kjøpe Jordan, som er et ledende merkevareselskap innen munnhygiene, rengjøring og malerverktøy.

22.06.2012

Avtalen som er inngått innebærer at Orkla ASA kjøper 100 % av aksjene i Jordan Personal & Home Care AS og Jordan House Care AS. I 2011 var samlet omsetning på ca 900 mill. kroner. Driftsresultatet (EBITA) var 90 mill. kroner og driftresultatet før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var 120 mill. kroner. Antall ansatte ved utgangen av 2011 var ca. 620.

Kjøpesummen for selskapet er 1.180 mill. kroner på kontant og gjeldfri basis. Selger er Jordan AS, som har vært et norsk familieeid selskap siden det ble etablert i 1837.

Jordan er markedsleder i Norden på tannbørster, tannstikkere og tanntråd, samt malerverktøy. I Norge er Jordan i tillegg en ledende leverandør av oppvaskbørster og mikrofiberkluter til dagligvarehandelen. Selskapet har også eksportvirksomhet til flere land utenfor Norden. Jordan er Europas tredje største produsent av malerverktøy, under blant annet merkevarer som Anza, Spekter og Hamilton. Datterselskapet Peri-dent er en av verdens ledende produsenter av tanntråd.

– Jordan er et selskap med lange tradisjoner, og innehar sterke merkevarer med solide posisjoner i sine hjemmemarkeder. Dette kjøpet er helt i tråd med vår strategi om å ekspandere innenfor merkevarer i Norden, sier konsernsjef Åge Korsvold i Orkla.

-Jordan har de siste årene gjennomført store og viktige forbedringsprosjekter som har skapt grobunn for lønnsom vekst. Vi har vurdert ulike strategiske veivalg for å sikre selskapet fortsatt fremgang og er trygge på at Orkla som eier vil løfte Jordan, sier Per-Arnfinn Brekke, som er konsernsjef i Jordan og også representerer sjette generasjon i eierfamilien.

Jordan vil inngå som en del av Orkla Brands Nordic.

Avtalen må godkjennes av norske konkurransemyndigheter.