Orkla kjøper Rieber & Søn

Orkla ASA har inngått en avtale med familien Rieber om å kjøpe deres aksjer i Rieber & Søn ASA. Med dette tar Orkla et stort skritt i retning av å bli et rendyrket merkevareselskap.

20.08.2012

Avtalen omfatter 90,11 % av aksjene i Rieber & Søn til en pris på 66,58 per aksje. Transaksjonen verdsetter hele selskapet (på gjeldfri basis) til 6,1 milliarder kroner*.

Rieber & Søn er notert på Oslo Børs, og er en betydelig leverandør til dagligvarehandelen i Norden, deler av Sentral-Europa og Russland. Kjente merker er Toro, Vitana, K-Salat, Delecta, Frödinge, Chaka og Bähncke. I 2011 var samlet omsetning ca. 4,3 milliarder kroner. Driftsresultatet før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var 642 millioner kroner i 2010 og 464 millioner kroner i 2011. Totalt har selskapet 2900 ansatte, hvorav 1700 utenfor Norge.

– Rieber & Søn er et veldrevet og tradisjonsrikt konsern med dyktige medarbeidere og sterke markedsposisjoner. Samlet sett vil Rieber & Søn og Orkla fremstå som det ledende nordiske matvarekonsernet med kompetanse og ressurser til å utvikle sterke lokale produkter og merker i konkurranse med internasjonale aktører, sier konsernsjef Åge Korsvold i Orkla.

– Rieber-familien har eid selskapet siden det ble etablert i 1839. Vi er stolte av det vi har utviklet gjennom generasjoner sammen med de ansatte. Vi har vurdert ulike strategiske muligheter og interessenter, og er trygge på at Orkla som eier vil være det beste alternativet for å videreutvikle våre selskaper og merkevarer, sier Fritz Rieber på vegne av Rieber-familien. 

Rieber & Søn har en rekke kjente merker og virksomheter: Toro er Norges ledende leverandør av blant annet sauser, supper og ferdigretter. Andre kjente norske merker i Rieber & Søns portefølje er Denja, Mr. Lee, Vossafår og Vestlandslefsa. Vitana er en av Tsjekkias største og mest tradisjonsrike næringsmiddel¬produsenter. K-Salat har en god posisjon både i Sverige og Danmark innenfor majones, remulade og salater. Delecta er et av Polens ledende dessert- og bakemiksmerker. Frödinge er markedsleder innen kjølte og fryste kaker og desserter i Sverige. Chaka er et kjent russisk merke for nøtter. Bähncke er markedsleder i det danske sennepsmarkedet. I tillegg er Rieber & Søn leverandør til storhusholdnings¬sektoren i Norge, Sverige, Danmark, Tsjekkia og Slovakia.

– Med dette kjøpet utvider Orkla produktporteføljen og får sterke markedsposisjoner i for oss helt nye kategorier. Rieber & Søn har skapt lokale mattradisjoner og definert den gode smaken på en rekke kjente produkter. Selskapet har sterke merkevarer, som passer optimalt til Orklas produktportefølje når det gjelder kategorier, produksjonsteknologi og geografi, sier Korsvold.

Orkla har inngått avtalen med selskapene AS Atlantis Vest, Zee Ploeg AS og Flu AS. Selgerselskapene eies og kontrolleres av representanter for Rieber-familien. Kjøpesummen vil bli betalt ved kontantoppgjør, som finansieres ved bruk av tilgjengelige trekkfasiliteter. Kjøpesummen vil rentereguleres med en rente tilsvarende NIBOR 3 måneder for perioden fra avtaleinngåelse til gjennomføring.

Gjennomføring av avtalen er betinget av at EU-kommisjonen og russiske konkurranse-myndigheter godkjenner transaksjonen. Det forventes at transaksjonen vil kunne gjennomføres innen utløpet av 1. kvartal 2013. Etter gjennomføring av avtalen med Rieber-familien vil Orkla fremsette et pliktig tilbud til de resterende aksjonærene i selskapet basert på samme kjøpesum pr. aksje som blir betalt til Rieber-familien og deretter søke selskapet avnotert fra Oslo Børs.Nærmere informasjon om Rieber & Søn, herunder virksomhetens styre og ledelse samt nøkkeltall, er inntatt i det separate vedlegget. Nærmere informasjon om transaksjonen og dets betydning for Orkla er også inkludert i det separate vedlegget.

*Basert på Rieber & Søns balanse pr. 30. juni 2012.