Orkla mottar pris for rapportering om eierstyring og selskapsledelse

– Det er en stor glede og ære for meg å motta Årets pris for Rapportering om Eierstyring og Selskapsledelse i Årsrapporten for 2010, på vegne av Orkla ASA, sa styremedlem Åse Aulie Michelet. Prisutdelingen fant sted 20. oktober 2011 på det årlige arrangementet ”Forum for eierstyring og selskapsledelse”.

03.11.2011

Da hun mottok prisen på vegne av Orkla sa Åse Aulie Michelet også dette:

– Som det globale konsern Orkla er, med aktiviteter i mange land hvor ting ofte gjøres på en annen måte enn i Norge, legger vi heller ikke skjul på at vi har utfordringer og et forbedringspotensiale hva angår utøvelsen av vår virksomhet. Vi vektlegger derfor også på dette området å jobbe for kontinuerlig å forbedre oss gjennom fokus på iverksettelse av konkrete forbedringstiltak.

Begrunnelse fra prisutdeler

Prisen deles ut av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES), som ga følgende generelle begrunnelse for at prisen i år gikk til Orkla:

– Selskapet gir en god, fyldig og ikke minst selskapsspesifikk beskrivelse av sin etterlevelse av anbefalingen*. Det fremgår tydelig av redegjørelsen at styret er tett involvert, både i oppfølgning av eierstyring og selskapsledelse i selskapet, og utformingen av den samlede redegjørelsen. Den følger anbefalingens systematikk, og det er enkelt for brukerne å se hvordan Orkla forholder seg til de enkelte punktene i anbefalingen.

NUES er etablert av NHO, FNO (Finansnæringens Fellesorganisasjon), Eierforum, Oslo Børs, Pensjonskasseforeningen, Aksjonærforeningen, NFF (Norske finansanalytikeres forening) og Verdipapirfondenes forening.

* Anbefalingen skal bidra til å klargjøre rollefordelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Oslo Børs krever at noterte selskaper årlig skal offentliggjøre en omtale av selskapets eierstyring og selskapsledelse i samsvar med denne anbefalingen. Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse(NUES) har utarbeidet anbefalingen.

http://www.nues.no/