Orkla offentliggjorde resultater for 1. kvartal 3. mai 2012

Orkla offentliggjorde resultater for 1. kvartal 2012, torsdag 3. mai 2012 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet ble samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

18.04.2012

1 kvartal 2012 (pdf)

Presentasjon for 1 kvartal 2012 (pdf)

Kvartal og regnskapstall for 1 kvartal 2012 (xls)

Webcast

Bilder fra presentasjonen (Flickr.com)

Presentasjon av resultatene ble holdt i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A kan sees i opptak via

webcast.

Foreløpige resultater 1. kvartal 2012

Vi viser til børsmelding datert 30. april 2012 vedrørende skifte av konsernsjef i Orkla.

Som en følge av dette har Orkla valgt å offentliggjøre foreløpige resultater for 1. kvartal 2012 30. april. Formelt behandles regnskapene for 1. kvartal 2012 i styremøte onsdag den 2. mai 2012, med offentliggjøring torsdag 3. mai kl. 07.00.

Presentasjon av resultatene holdes som tidligere annonsert torsdag den 3. mai kl 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter. 

Foreløpige resultater 1. kvartal 2012:
Nøkkeltall Q1-12 (Q1-11) mill. kroner:
Driftsinntekter: 14.792 (15.000)
EBITA: 888 (786)
Resultat før skattekostnad: 1.550 (1.960)
Resultat pr. aksje utvannet: (NOK) 1,3 (2,9)Kontantstrøm fra driften: 16 (-437)

Netto rentebærende gjeld: 9.487 (20.664)
Egenkapitalandel (%): 52,6 (55,6)Net gearing: 0,27 (0,42)

Kvartalsrapport over foreløpige resultater for 1. kvartal 2012, følger vedlagt:

Foreløpig 1 kvartal 2012