Orkla offentliggjorde resultater for 3. kvartal 30. oktober 2014

Orkla offentliggjorde resultater for 3. kvartal 2014 torsdag 30. oktober 2014 kl. 07.00.

15.10.2014

Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet ble samtidig gjort tilgjengelig på

www.orkla.no.

Presentasjon av resultatene ble holdt kl 08.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A ble holdt på engelsk og kan sees  i opptak via webcast, klikk på lenke til venstre på denne siden.