Orkla ønsker majoritet i Jotun – byr på A-aksjene

Orkla har sendt brev til aksjonærene i Jotun AS med tilbud om å kjøpe deres A-aksjer for 70.000 kroner per aksje. Orkla ønsker å øke sin eksponering i eksisterende kjerneområder. Gjennom nær 40 år har Orkla vært en aktiv minoritetseier, og ønsker nå å ta del i videreutviklingen av Jotun som majoritetseier. Orkla ønsker et fortsatt betydelig eierskap fra Gleditsch-familien, og videreføring av det gode samarbeidet.

31.08.2011

-Jotun er et flott selskap, og vi har aldri lagt skjul på at vi ønsker en større eierandel. Som eventuell majoritetseier vil Orkla videreføre og styrke Jotun strategisk og operativt langs de linjer som har ligget til grunn de siste årene, med en klar intensjon om å videreføre hovedkontoret i Sandefjord, sier konsernsjef i Orkla Bjørn M. Wiggen.

Orkla representerer kontinuitet og en sterk bedriftskultur, og har respekt for historiske, forretningsmessige og kulturelle ulikheter mellom virksomhetene. Sammenfallet mellom Jotuns og Orklas kjernekompetanse er i tillegg betydelig i store deler av Jotuns verdikjede, og det foreligger gode eksempler på synergier mellom Orkla og Jotun. Jotun har tilgang til viktige deler av Orklas kompetanseprogrammer, spesialistkompetanse samt enkelte betydelige innkjøpsfordeler.

-Jotun er det foretrukne alternativet for Orkla som utgangspunkt for en videre satsing innen malingindustrien. Maling vurderes som et område som passer godt inn i Orklas langsiktige industrielle strategi. Jotuns sterke merkevare og markedsposisjon gir gode muligheter for langsiktig vekst internasjonalt.  Orkla har de nødvendige forutsetningene til å gjøre Jotun i stand til å posisjonere seg i en fremtidig konsolidering i bransjen, sier Wiggen.

Det er betydelig forskjell på innflytelsen knyttet til A- og B-aksjen i Jotun, ved at en A-aksje gir 10 ganger så mange stemmer som en B-aksje. Orklas tilbud gjelder de stemmesterke A-aksjene, og det er derfor knyttet en betydelig kontrollpremie til disse A-aksjene.

Tilbudet er fremsatt av Orklas heleide datterselskap Lilleborg AS, og gjelder kjøp av samtlige A-aksjer i Jotun AS som ikke allerede er i Orklas eie (dvs. totalt 72.019 A-aksjer). Tilbudsprisen på kroner 70.000 per A-aksje er med kontantoppgjør. Orkla eier fra før 41.981 A-aksjer og 103.446 B-aksjer i selskapet, hvilket tilsvarer 42,5 % av kapitalen og 38,2 % av stemmene i Jotun. Dersom Orkla oppnår 50,1% av stemmene, medfører dette en total investering på 1,1 mrd. kroner. Dersom samtlige A-aksjonærer aksepterer tilbudet, vil Orklas eierandel i Jotun utgjøre 63,6 % av kapitalen og 90,9 % av stemmene. Samlet kjøpesum vil i så fall bli 5 mrd. kroner.

Gjennomføring av tilbudet er bl.a. betinget av at Orkla etter andre aksjonærers eventuelle utøvelse av forkjøpsretter til aksjer oppnår en samlet eierandel i Jotun AS som representerer mer enn 50 % av stemmene i selskapet.

Akseptperioden utløper 30. september 2011, dog slik at Orkla har rett til å forlenge denne fristen.