Orkla overtar Kavlis danske virksomhet med virkning fra 1. mars 2016

Danske konkurransemyndigheter har godkjent avtalen mellom Orkla Foods Danmark og Kavli Holding AS om kjøp av O. Kavli A/S. Overtakelsen skjer med virkning fra 1. mars 2016.

01.03.2016

Orkla Foods Danmark overtar 100 % av aksjene i O. Kavli A/S.

O. Kavli vil bli integrert i Orkla Foods Danmark, og integrasjonen forventes gjennomført i løpet av en periode på inntil seks måneder.

O. Kavli omsatte i 2014 for DKK 170 mill. og har 70 medarbeidere fordelt på kontoret i Hvidovre og fabrikken i Ringkøbing. O. Kavli’s portefølje består av merkevarene Fun, Grønnegården, Kavli, Scoop og Blomberg’s Glögg. Orkla eier allerede Fun-merket i de øvrige nordiske landene, og med denne avtalen vil Orkla få det fulle eierskapet til Fun i Norden.

– Vi er glade for at oppkjøpet nå er blitt godkjent, og vi ser frem til å begynne å integrere O. Kavlis portefølje i Orkla Foods Danmark, sier Tino Bendix, adm. direktør for Orkla Foods Danmark.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2015 en omsetning på ca. 32 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet 14.670 ansatte.