Orkla på Dow Jones’ toppliste for bærekraft

Orkla har igjen fått plass på Dow Jones Sustainability Index Europe.

13.09.2018

Illustrasjonsbilde - jente med rockering

– Vi har store ambisjoner for Orklas arbeid med bærekraft og ser at dette blir stadig viktigere for å skape vekst og bygge tillit. At vi inkluderes i en av verdens best ansette bærekraftsindekser er en viktig anerkjennelse av jobben vi gjør. Det gir inspirasjon til videre innsats, sier assisterende direktør for samfunnsansvar i Orkla, Ellen Behrens.

Indeksen fra Dow Jones blir av mange betraktet som verdens mest betydelige rangering av selskapers prestasjoner innenfor miljø og samfunnsansvar, og er en viktig rettesnor for investorer og andre interessenter i vurderingen av selskapers ikke-finansielle resultater.

– Stadig flere er opptatt av å bidra til bærekraftig forbruk ved å kaste mindre mat, bruke mindre plast og ta andre grønne valg i hverdagen. I Orkla vil vi være med på å utforme fremtidens løsninger for våre produkter, og vi har økt innsatsen betydelig innen viktige områder som ernæring og helse, bærekraftige innkjøp og miljø, sier Behrens.

Orklas bærekraftsmål mot 2025 innebærer en gradvis overgang til fornybar energi, økt ressursgjenvinning og produkter for en sunn og bærekraftig livsstil.

Orkla har vært inkludert på Dow Jones Sustainability Index de siste åtte årene.

Les mer om Orklas bærekraftsarbeid >