Orkla på Dow Jones’ toppliste for bærekraft

Orkla er for andre år på rad innlemmet i Dow Jones’ europeiske bærekraftsindeks.

28.09.2012

Dow Jones’ bærekraftsindekser legger vekt på selskapers evne til å håndtere bærekraftstrender på en måte som styrker selskapenes langsiktige lønnsomhet. Hvert år vurderes de 2500 største selskapene i verden, og av disse kåres de ti prosent beste i sin bransje. Orkla er inkludert i Dow Jones’ europeiske bærekraftsindeks, som rommer totalt 600 selskaper. I alt fem norske selskaper – Telenor, Storebrand, Norsk Hydro, DNB og Orkla – figurerer i år på Dow Jones’ prestisjetunge lister. 

– Ansvarsfull drift er en rotfestet del av Orklas bedriftskultur, samtidig som vi de siste årene har økt innsatsen på områder som rommer nye utfordringer. Mange av Orklas selskaper har oppnådd gode resultater knyttet til energieffektivisering, ressursforvaltning, utvikling av produkter med en gunstig helse- eller miljøprofil, og forbedringsarbeid i leverandørkjeden. For oss er det en stor anerkjennelse å bli innlemmet i Dow Jones Sustainability Indexes, og en inspirasjon i forbedringsarbeidet, sier ass. direktør samfunnsansvar Ellen Behrens.