Orkla presentererte resultater for 2. kvartal 17. juli 2014

Orkla offentliggjorde resultater for 2. kvartal 2014 torsdag 17. juli 2014.

15.07.2014

Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet ble samtidig gjort tilgjengelig på

www.orkla.no.

Presentasjon av resultatene ble holdt i Orklas lokaler, Nedre Skøyen vei 26, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A ble holdt på engelsk og kan sees via webcast på

www.orkla.no.