Orkla samler kjeksproduksjonen

Styret i Orkla ASA har i dag besluttet å samle produksjonen av kjeks i konsernet, og bygge en ny kjeksfabrikk utenfor Riga i Latvia. Dette er et ledd i konsernets strategi om å samle produksjonen i færre og mer effektive fabrikker.

11.06.2018

– Ved å investere i en ny og moderne fabrikk, og å konsentrere produksjonen til ett sted kan vi styrke vår fremtidige konkurransekraft og innovasjonsevne samtidig som vi reduserer vårt klimafotavtrykk. Den nye produksjonsenheten vil gjøre at vi kan fokusere våre investeringer i ny teknologi, bli mer kostnadseffektive og bygge en sterkere produksjonsplattform, sier Ann-Beth Freuchen, konserndirektør og leder for Orkla Confectionery & Snacks.

Beslutningen innebærer at eksisterende kjeksproduksjon i Kungälv og Riga legges ned og flyttes til den nye fabrikken. Endringen vil være gjennomført innen utgangen av 2022.

Kjeks er en viktig kategori for Orkla med sterke markedsposisjoner i Norden og Baltikum og eksportsalg.

Flere ulike alternativer for den fremtidige kjeksproduksjonen har vært vurdert, og den endelige beslutning er å bygge en ny fabrikk utenfor Riga. Det har siden januar pågått forhandlinger mellom de tillitsvalgte ved fabrikken i Kungälv og ledelsen i Orkla Confectionery & Snacks Sverige.

Det jobber i dag rundt 350 personer ved fabrikken i Kungälv. Når produksjonen flytter i 2022, opprettholdes et produktutviklingssenter i Kungälv.

Kontakter

Dag Olav Stokken
Dag Olav Stokken

Kommunikasjonsdirektør i Orkla

+47 916 65 078

dag.olav.stokken@orkla.no