Orkla selger Orkla Brands Russia

Orkla har inngått en avtale om å selge OJSC Orkla Brands Russia til Slavyanka-Lyuks JSC, en del av det russiske sjokoladekonsernet Slavyanka. 

28.11.2014

Avtalen innebærer at Orkla selger 100 prosent av aksjene i Orkla Brands Russia.

Orkla Brands Russia er en etablert produsent av sjokolade og kjeks i Russland, med ikoniske lokale merkenavn som Krupskaya, SladCo og Pekar. Selskapet ble etablert i februar 2011 gjennom sammenslåingen av SladCo og Krupskaya, som har vært en del av Orkla siden henholdsvis 2005 og 2006. Orkla Brands Russia har fabrikker i Peterhof utenfor St. Petersburg, Yekaterinburg og Ulyanovsk. I 2013 oppnådde selskapet en netto omsetning på RUB 6.114 millioner (1.129 mill. kroner). Ved årsslutt 2013 hadde selskapet 2.225 ansatte.

Orkla kommuniserte i første kvartal 2014 at det var igangsatt en strukturert salgsprosess.

– Orkla har gjennomført en omfattende restrukturering i Orkla Brands Russia de siste to årene. Selskapet er nå godt posisjonert for fremtiden, men vi mener at andre eiere er bedre posisjonert til å videreutvikle og støtte selskapets virksomheter,” sier konsernsjef i Orkla ASA, Peter A. Ruzicka.

Avtalen forutsetter godkjenning fra russiske konkurransemyndigheter.

Orklas russiske merkevareselskap innen nøtter, Chaka, og separate eiendommer i St. Petersburg og Yekaterinburg er ikke omfattet av avtalen. Separate salgsprosesser for eiendommene er igangsatt.

Renaissance Capital har vært eksklusiv finansiell rådgiver for Orkla i salgsprosessen.

Om Orkla ASA:

Orkla ASA er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa, Russland og India. Orkla ASA er notert på Oslo Børs (OSE: ORK) og har hovedkontor i Oslo, Norge. Konsernet hadde i 2013 en omsetning på 33 mrd. kroner. Orkla hadde pr. 31.12.2013 ca. 17.000 ansatte.

Se www.orkla.no for ytterligere informasjon.

Om Slavyanka: 

Slavyanka er et av de ledende sjokoladeselskapene i Russland. Selskapet har fabrikker i Belgorod-regionen og har mer enn 5.000 ansatte. Slavyanka er privateid og hadde en samlet omsetning på omtrent RUB 13 milliarder i 2013 (ca. 1,83 mrd. kroner).

Orkla ASAOslo, 28. november 2014

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon MageliTlf.: +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Rune HellandTlf.: +47 977 13 250