Orkla selger Rieber Foods Polska S.A.

Orkla har inngått en avtale om å selge Rieber Foods Polska S.A. ("Delecta") til et investeringsfond ledet av Innova Capital.

26.05.2014

Avtalen innebærer at Orkla Foods Norge AS selger 100 prosent av aksjene i Rieber Foods Polska S.A. for PLN 100 millioner (195 mill. kroner).

Delecta er et ledende merkevareselskap innen kategoriene desserter og kakemikser i Polen. Selskapet har vært en del av forretningsområdet Orkla International siden Orkla gjennomførte oppkjøpet av Rieber & Søn ASA i april 2013. Delecta oppnådde i 2013 en netto omsetning på PLN 149 millioner (276 mill. kroner). Ved årsslutt 2013 hadde selskapet 341 ansatte.

«Delecta har hatt en meget positiv resultatutvikling under Orklas eierskap og har gode fremtidsutsikter. Samtidig tror vi at andre eiere er bedre posisjonert for å bygge videre på selskapets virksomhet i Polen. Transaksjonen omfatter bare Delecta, og vi satser videre på våre virksomheter Orkla Home & Personal og Orkla Food Ingredients i Polen» sier konserndirektør og leder av Orkla International, Paul Jordahl.

Avtalen forutsetter godkjenning fra polske konkurransemyndigheter.

Lazard AB og Raiffeisen Centrobank AG har vært finansielle rådgivere for Orkla i prosessen.