Orkla som selskapsnavn blir tydeligere i Norden

Orklas selskaper innen matvarer, sjokolade og kjeks i Norden får nå nye navn.

22.08.2013

Innen forretningsområdene Orkla Foods og Orkla Confectionery & Snacks skjer det flere sammenslåinger av selskaper og virksomheter i løpet av 2013. Forretningsområdene etablerer ett nytt selskap i hvert av de nordiske landene. I denne forbindelse vil de sammenslåtte selskapene få nye navn.

Orklas matselskaper i Norge, Sverige, Danmark og Finland vil få navnene Orkla Foods Norge AS, Orkla Foods Sverige AB, Orkla Foods Danmark A/S og Orkla Foods Finland Oy.

Tilsvarende blir sjokolade-, kjeks- og snacksselskapene i Norge, Sverige og Finland hetende Orkla Confectionery & Snacks Norge AS, Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB og Oy Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab.

– Orkla er på vei til å bli et rendyrket merkevareselskap. Med navneendringene vil vi nå styrke Orkla som selskapsnavn i Norden, sier konsernsjef Åge Korsvold i Orkla.

Navneendringene vil ikke ha noen praktisk betydning for forbrukerne. De vil finne de kjente og tradisjonsrike merkevarene i butikken som før.

– Det vil imidlertid gå tydeligere frem at det er Nordens ledende merkevareselskap innen dagligvarer, Orkla, som står bak merkevarene. Vi kommer et steg nærmere forbrukerne og skal forbindes med trygge produkter, bærekraftig produksjon og kjente, lokale merkevarer av høy kvalitet, sier Korsvold.

De nye selskapsnavnene vil tas i bruk så snart det er praktisk mulig.

Endringer innen forretningsområdet Orkla Foods

Tidligere selskapsnavn

Nytt selskapsnavn

Stabburet AS og Rieber & Søn AS

Orkla Foods Norge AS

Procordia Food AB, Abba Seafood AB og Frödinge Mejeri AB

Orkla Foods Sverige AB

Beauvais foods A/S og Rieber & Søn Danmark A/S

Orkla Foods Danmark A/S

Felix Abba Oy

Orkla Foods Finland Oy

De baltiske selskapene Põltsamaa Felix, Kalev, Suslavicius-Felix og Spilva vil ha samme navn som i dag.

Endringer innen forretningsområdet Orkla Confectionery & Snacks

Tidligere selskapsnavn

Nytt selskapsnavn

Nidar AS, KiMs Norge AS og Sætre AS

Orkla Confectionery & Snacks Norge AS

Göteborgs Kex AB og OLW Sverige AB

Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB

Chips Ab og Panda Oy

Oy Orkla Confectionery & Snacks Finland Ab

KiMs A/S i Danmark vil på et senere tidspunkt endre navn til Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S. JSC Latfood i Latvia vil ha samme navn som i dag.

Det er ikke lagt opp til navneendringer for selskapene i forretningsområdene Orkla Home & Personal, Orkla International og Orkla Food Ingredients.

Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Norge. Selskapet er Nordens ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvarehandel og storhusholdning. Orkla har også flere sterke posisjoner i India, Russland og Østerrike. I tillegg er forretningsområdet Orkla Food Ingredients en betydelig leverandør til det europeiske bakerimarkedet. Orkla hadde i 2012 en omsetning på ca. 30 mrd. kroner. Ved årsskiftet hadde selskapet 28.000 ansatte, hvorav om lag halvparten var i merkevareområdet.

Orkla ASAOslo, 22. august 2013

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon MageliTelefon +47 928 45 828