Orkla støtter FNs mål for bærekraftig utvikling

Konsernsjef Peter A. Ruzicka har signert en «pledge» knyttet til FNs bærekraftsmål.

29.04.2016

50 toppledere, hvorav Peter A. Ruzicka er én, har personlig signert en «pledge» knyttet til FNs bærekraftsmål. I den anledning fikk han som eneste næringslivstopp, møte statsministeren.

FN lanserte i september 2015 nye globale mål for en bærekraftig utvikling. Nå har 50 toppledere fra norsk næringsliv personlig undertegnet et løfte («pledge») knyttet til disse bærekraftsmålene. Peter A. Ruzicka ble i den anledning invitert til å møte statsminister Erna Solberg onsdag 27. april. Håkon Mageli, konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs deltok i møtet.

Orkla støtter FNs mål for bærekraftig utvikling

– I godt selskap med Global Compact-bedrifter over hele verden satte vi i 2015 FNs nye globale mål for bærekraftig utvikling på agendaen. Gjennom Orklas bærekraftsstrategi adresserer vi en rekke av utviklingsmålene, og vi vil bruke dem som en ledestjerne for vårt arbeid, sier Peter A. Ruzicka.

Orkla har i sin bærekraftsstrategi frem mot 2020 identifisert fire hovedtemaer for sitt arbeid: ernæring og helse, mattrygghet, ansvarlige innkjøp og miljø. Gjennom innsatsen på disse områdene vil konsernet bidra til en bærekraftig verdikjede, og flere av målene tangerer FNs mål. Det følgende er eksempler på hvordan Orkla vil bidra:

Ved å redusere salt, mettet fett og sukker, øke salget av fiskeprodukter og utvikle produkter for en sunn livsstil bidrar Orkla-selskapene til FNs mål nr. 3: «Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages».

Ved å sørge for at fisken Orkla kjøper, kommer fra bærekraftige fiskestammer, bidrar konsernet til mål nr. 14: «Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development».

Ved å redusere bruken av palmeolje og sørge for at den palmeoljen vi bruker er sporbar og bærekraftig produsert, bidrar Orkla til mål nr. 15: «Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss».

Les mer om Orklas

bærekraftsarbeid i Årsrapport 2015 (PDF).