Orkla tar helseansvar

Verdens folkehelseutfordringer krever innsats fra alle deler av samfunnet. Som en ledende produsent av mat- og drikkevarer kan Orklas selskaper gi et positivt bidrag til folkehelsen ved å utvikle produkter som gjør det enklere for befolkningen å ha et balansert kosthold.

04.02.2013

Innlegget ble publisert i Dagens Næringsliv lørdag 2. februar.

I VG 25. januar ga jeg et løfte om at Orkla skal jobbe intensivt for å redusere mengden mettet fett, sukker og salt i våre produkter. Som en av Nordens største dagligvareleverandører har vi et ansvar for folkehelsen. Det er et ansvar vi vil ta, sammen med myndigheter og interesseorganisasjoner.

Ifølge WHO er 1,5 milliarder mennesker overvektige. Det samme gjelder 200 millioner barn i skolealder. Undersøkelser viser en klar sammenheng mellom overvekt og økt risiko for blant annet hjerte- og karsykdommer, diabetes, høyt blodtrykk og en rekke andre kostholdsrelaterte plager. Resultatet er at en stor andel av verdens befolkning går en for tidlig død i møte som følge av påvirkelige livsstilssykdommer.

Bekjempelse av livsstilssykdommer

I løpet av en dag konsumerer vi en rekke ulike mat- og drikkevarer. I tillegg varierer aktivitetsnivået fra person til person. Det er utbredt enighet om at en persons vektøkning primært er et resultat av ubalanse mellom inntaket og forbruket av energi; for mange kalorier konsumert og for lavt aktivitetsnivå. Orkla stiller seg bak denne vurderingen. Vi anser det økende fedmeproblemet i befolkningen som et resultat av både usunne kostholdsvaner og mindre fysisk aktivitet. Vi mener derimot ikke at ett enkelt produkt eller én produktkategori alene er årsaken til overvekt i befolkningen. Et godt kosthold handler om å foreta fornuftige matvalg, vise moderasjon, og sørge for at kroppens behov for ulike næringsstoffer blir møtt med variasjon i valget av mat- og drikkevarer.

Våre matvareselskaper har gjennom mange år jobbet systematisk med å utvikle produkter med mindre mettet fett, sukker og salt. Det er fortsatt arbeid som gjenstår, men vi er oppmuntret av fremgangen vi har. Vi intensiverer nå arbeidet med å tilpasse oss WHOs anbefaling på dette området.

26 % av Orklas omsetning kommer fra matvarer og kosttilskudd med helsefordeler eller med redusert mengde sukker, mettet fett eller salt. Ernæring og helse inngår som en viktig dimensjon i utviklingen av mat- og drikkevarer i Orklas selskaper. Vi er opptatt av å komme med nyheter som vekker begeistring blant forbrukerne, og som samtidig passer godt inn i et balansert kosthold.

Ansvarlig markedsføring

Når vi lanserer nye produkter er vi avhengige av å kunne markedsføre dem på en god måte. Samtidig ønsker vi å beskytte barn og unge mot markedsføring som kan virke villedende eller legge et utilbørlig kjøpepress på dem. Barn og unge har en mindre utviklet kritisk evne enn voksne, større naturlig respekt for autoriteter og svakere evne til å forstå humor og ironi. Vi mener derfor det er naturlig å rette vårt salgsbudskap mot voksne. Det er foreldrene som best vurderer hva barna bør spise og drikke. I tillegg er det foreldrene som står for innkjøpene.

På grunn av økt forekomst av overvekt blant barn og unge diskuteres markedsføringsrestriksjoner i en rekke europeiske land. I Norge har regjeringen sendt ut et forslag på høring om regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke. Formålet med tiltaket er å redusere overvekt blant barn og unge. Departementene har foreslått å forby markedsføring av usunn mat og drikke til personer under 18 år.

Orkla er enig i at overvekt og fedme er et stort samfunnsproblem, og at dette er spesielt alvorlig blant barn og unge. Vi er også enige i intensjonene bak lovforslaget. Vi er imidlertid ikke enige i at løsningen på fedmeproblemet er å innføre et forbud mot markedsføring av produkter innenfor de relevante kategoriene. Orkla mener det er vanskelig å tenke seg hvordan man kan markedsføre på en måte som verken treffer eller kan appellere til personer under 18 år. Regjeringens nye lovforslag kan dermed tolkes i retning av å gå utover beskyttelse av barn, og gjøre det vanskelig å markedsføre produkter til voksne.

Det siste vi har fått høre er at nærimgsmiddelindustrien til uken skal få møte helsedepartmentet på nytt. Det ser vi frem til.

Helseminister Jonas Gahr Støre går i søndagens VG langt i å si at bransjestyrte ordninger rundt ansvarlig markedsføring er bedre enn lovpålagte krav så lenge viljen til å ta ansvar er til stede. Orkla vil ta ansvar i form av å utvikle produkter med mindre mettet fett, sukker og salt, i tillegg til å drive ansvarlig markedsføring.

Stein Erik Hagen, styreleder i Orkla ASA