Orkla underskriver internasjonalt klimaopprop

Deltar i klimakampanje sammen med 155 selskaper i 33 land.

20.05.2020

Orkla vil bidra til en bærekraftig gjenreising av økonomien etter koronakrisen, og deltar i en internasjonal klimakampanje sammen med 155 selskaper i 33 land.  

«Uniting Business and Governments to Recover Better» er navnet på kampanjen som den internasjonale organisasjonen Science Based Targets initiative (SBTi) og United Nations Global Compact står bak.

I alt 155 selskaper i 33 land deltar i kampanjen, som vektlegger betydningen av at næringsliv og myndigheter må jobbe sammen for å nå klimamålene. Økonomien må gjenreises etter koronakrisen på en måte som bidrar til å løse de globale klimautfordringene. Næringslivet må være innstilt på å investere i fornybar energi og bærekraftige løsninger. Samtidig vil det være nødvendig med en klimapolitikk som reduserer risikoen ved slike investeringer og fremmer grønn vekst.

– Koronakrisen har lagt stort press på samfunnet. Når økonomien skal gjenreises er det viktig at næringsliv og myndigheter samarbeider om å nå klimamålene og jobbe sammen for en bærekraftig gjenoppbygging, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i Orkla.

Orkla har hatt et viktig samfunnsansvar under koronautbruddet, som leverandør av matvarer, vaskemidler og hygieneartikler. Som følge av stor etterspørsel har produksjonen innen utvalgte kategorier blitt trappet opp, for å sørge for solide lagerbeholdninger og god leveringsevne.

Samtidig ønsker Orkla å utvise lederskap i omstillingen til bærekraftig produksjon. Selskapet har satt mål for klimagassreduksjon i tråd med Paris-avtalen om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Orklas klimamål er fra før godkjent av SBTi.

I løpet av de siste fem årene er klimagassutslippene fra Orklas egen produksjon redusert med nesten 60 prosent. Orkla har også jobbet med å redusere matsvinn, øke resirkuleringen av emballasje og redusere klimaavtrykket fra egne produkter. Plantebaserte alternativer til kjøtt og utvikling av produkter og emballasje av fornybare og resirkulerte materialer har vært en viktig del av bærekraftarbeidet.

Ved å signere oppropet «Uniting Business and Governments to Recover Better» understreker Orkla at arbeidet for å nå klimamålene ikke må stoppe opp som følge av COVID-19.