Orkla utvider i Finland

Orkla Food Ingredients (OFI) har, gjennom det heleide datterselskapet KåKå AB, inngått avtale om å kjøpe 67 % av det finske selskapet Condite Oy.

12.12.2014

Condite er Finlands nest største salgs- og distribusjonsselskap innenfor bakeriingredienser.

OFI er den ledende aktøren innen bakeriingredienser i Norden, og har i tillegg voksende markedsposisjoner i utvalgte land i Europa. Med kjøpet av Condite øker OFI sin tilstedeværelse betydelig i Finland og styrker i tillegg sin posisjon i Sverige og Baltikum.

– Oppkjøpet er i tråd med Orklas ønske om å vokse i Norden og de baltiske landene. Condite har etablert gode, langsiktige kunderelasjoner og har en dyptgående kjennskap til leverandørmarkedet, som er av stor verdi for Orkla. Oppkjøpet er også strategisk viktig for å styrke Orklas tilstedeværelse i Finland, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka i Orkla.

Condite oppnådde en omsetning på EUR 31 millioner (242 mill. kroner) i 2013 og har 42 ansatte. Selskapet ble grunnlagt i 1969 og har hovedkontor og lager i Nådendal utenfor Åbo. I tillegg har Condite en krydderfabrikk i Kerava i nærheten av Helsingfors.

– Gjennom kjøpet av Condite styrkes OFIs ledende posisjon i Norden innen salg og distribusjon til bakeri- og kafémarkedet, og åpner nye muligheter i Finland, sier SVP Orkla Food Ingredients Sales & Distribution, Thore Svensson.

Selskapet er privateid og har i dag fire eiere, hvorav tre er sønner av grunnleggeren. To av dagens eiere ønsket å fortsette som aksjonærer og beholder en eierandel på til sammen 33 %. Styreleder i selskapet Carl-Bertil Borg overtar som administrerende direktør fra 1. januar 2015. Orkla vil etter en avtalt periode erverve de resterende aksjene i Condite.

Partene er blitt enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.

Avtalen er betinget av godkjennelse fra finske konkurransemyndigheter. Avtalen forventes gjennomført i januar 2015.

Om Orkla Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa, Russland og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2013 en omsetning på 33 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet ca. 17.000 ansatte.

Orkla ASAOslo, 12. desember 2014

Ref.:

Orkla ASA

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon MageliTlf.: +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Rune HellandTlf.: +47 977 13 250

Condite Oy

Styreleder
Carl-Bertil Borg Tlf.: +358 40 50 17 250