Orkla vil fjerne 80 tonn salt

Dette opplyste styreleder Stein Erik Hagen om i et møte med helseminister Bent Høie mandag 27. oktober 2014.

27.10.2014

Orkla forplikter seg tiI å fjerne 80 tonn salt fra sine norske produkter i perioden 2014 til 2018.

– Vi støtter Helsedirektoratets målsetting om å redusere saltinnholdet med 15 % i denne perioden, og det er nå satt spesifikke saltmål per kategori, sier Stein Erik Hagen.

Orkla har jobbet systematisk med saltreduksjon i en årrekke. Siden 2008 er saltinnholdet i Pizza Grandiosa redusert med om lag 30 %. Toro startet arbeidet med saltreduksjon i 1983, og har redusert saltinnholdet med 40 % i sine supper og sauser. Som følge av dette arbeidet har Toros supper et markant lavere saltinnhold enn flere av konkurrentenes supper.

Konsernsjef Peter A. Ruzicka presiserer at salt er viktig for smak, men også for konsistens og holdbarhet.

– Det er fornuftig å redusere saltinnholdet stegvis og over tid. Fjernes saltet for raskt, risikerer vi at forbrukerne velger andre og mer saltede produkter, eller at de salter selv, og da er vi like langt, sier Ruzicka.

27. oktober ble det andre møtet i helseministerens næringslivsgruppe arrangert. Det første møtet fant sted 4. juni i år. I etterkant av forrige møte inviterte Helsedirektoratet til et møte med bransjen for å finne frem til konkrete målsettinger for saltinnhold innen sentrale matvaregrupper.

I møtet ble det understreket fra mange av deltagerne at den nordiske nøkkelhullsordningen er viktig. Dessuten var det enighet om at mettet fett blir tema på neste møte i næringslivsgruppen. Ny dato er ennå ikke fastsatt.

Orkla ASAOslo, 28. oktober 2014

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon MageliMobil +47 928 45 828