Orkla vil opprette et felles regnskapssenter

Orkla har som intensjon å etablere et felles regnskapssenter i Tallinn i Estland, for å effektivisere regnskapsprosessene i konsernet.

04.09.2013

Regnskapssenteret skal bygge videre på et regnskapssenter som Rieber & Søn etablerte i Tallinn før selskapet ble kjøpt av Orkla i august 2012.

Intensjonen er at regnskapsfunksjonen til de første selskapene skal overføres i februar 2014. Deretter er planen at øvrige selskaper skal overføres i en implementeringsfase beregnet å vare fra 2014 til 2016.Orkla har i dag et felles regnskapssenter for de norske selskapene innen forretningsområdene Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Home & Personal. De øvrige selskapene har egne regnskapsfunksjoner.

– For Orkla er det viktig å være konkurransedyktig i alle ledd av verdikjeden. Vi ser klare effektiviseringsgevinster i å opprette et felles regnskapssenter for konsernet. I tillegg vil økonomifunksjonene i selskapene i større grad kunne fokusere på å støtte forretningssiden, sier konsernsjef Åge Korsvold i Orkla.

Besparelsene er beregnet til om lag 15–20 mill. kroner pr. år når regnskapssenteret er i full drift. Oppgaver som vil bli flyttet, er behandling av leverandørfakturaer, oppfølging av kundefordringer og andre transaksjonsbaserte oppgaver. Den delen av selskapenes regnskapshåndtering som blant annet omhandler utarbeidelse av juridiske selskapsregnskap og selvangivelser, vil ikke bli flyttet til regnskapssenteret.

I løpet av implementeringsperioden på tre år forventes det en overtallighet tilsvarende ca. 40 medarbeidere i Norden, hvorav om lag halvparten i Norge. Intensjonen om flytting av regnskapsfunksjoner skal drøftes med tillitsvalgte i alle berørte selskaper før det treffes beslutning om endringer. Det vil bli utarbeidet et personalprogram for de medarbeiderne som er direkte berørt av overflyttingen. Ved Orklas regnskapssenter i Tallinn vil det bli behov for å øke antall stillinger.

Orkla ASAOslo, 4. september 2013

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon MageliMobil +47 928 45 828