Orkla vurderer produksjonen i Kungälv

Orkla utreder muligheten for på sikt å flytte kjeksproduksjonen i Kungälv kommune i Vest-Sverige.

18.01.2018

Ann-Beth Freuchen
Ann-Beth Freuchen

En beslutning om å flytte er imidlertid ikke tatt, og en flytting vil eventuelt skje først om flere år. Fabrikken i Kungälv er organisert under datterselskapet Orkla Confectionery & Snacks Sverige.

– Det er store utfordringer forbundet med produksjonen i Kungälv fordi den ligger på et avgrenset geografisk område i sentrum. Vann på ene siden og boligområder på den andre gjør det vanskelig fortsatt å utvikle vår virksomhet, samtidig som den er en belastning for bymiljøet. I vår forstudie har vi utredet flere alternativer, og kommet fram til at det beste alternativet synes å være å flytte produksjonen til en ny og moderne fabrikk utenfor Riga, sier Ann-Beth Freuchen, konserndirektør og leder for Orkla Confectionery & Snacks.

Orkla har også kjeksproduksjon i Riga. Å investere i en ny og moderne fabrikk utenfor Riga, bygge videre på kompetansen der og samle Orklas kjeksproduksjon på ett sted vil gi en økt mulighet til å utvikle virksomheten og styrke konkurransekraften. Om produksjonen på sikt flyttes, vil produktutvikling fortsatt skje i det lokale markedet.

– Det er viktig å understreke at dette er et forslag og ikke en endelig beslutning. Forhandlinger i henhold til svensk arbeidsrett innledes nå. Her vil analysen fra forstudien gjennomgås. En eventuell beslutning fattes når forhandlingene er sluttført, sier Freuchen.

Det er i dag cirka 350 medarbeidere på fabrikken i Kungälv. Som stor arbeidsgiver i kommunen er ambisjonen at ingen skal stå uten jobb om produksjonen på sikt flyttes fra Kungälv.

Om Orkla

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2016 en omsetning på ca. 38 mrd. kroner, og pr. 31.12.2016 ca. 18.000 ansatte.

Orkla ASA
Oslo, 18. januar 2018

Ref.:

Kommunikasjonsdirektør i Orkla
Dag Olav Stokken
Tlf. +47 916 65 078
E-post: dag.olav.stokken@orkla.no