Orklas årsrapport 2012

Orklas årsrapport for 2012 er nå offentliggjort. Rapporten inneholder alle lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning, i tillegg til utvidet informasjon om Orklas forretningsområder og verdiskapning i Orkla.  

27.03.2013

Orklas trykte årsrapport 2012 inneholder kun lovpålagte krav til årsregnskap og årsberetning, og kan bestilles på Orklas nettsider.