Orklas årsrapport 2014

Orklas årsrapport for 2014 offentliggjøres i dag. Årsrapporten er vedlagt som pdf, og er også tilgjengelig på www.orkla.no.

26.03.2015

Trykt utgave av årsrapporten kan bestilles ved å klikke på bildet til høyre.

I tillegg offentliggjør Orkla en bærekraftsrapport som beskriver Orklas arbeid innen de fire hovedområdene mattrygghet, ernæring og helse, miljø og ansvarlige innkjøp samt andre bærekraftstemaer av betydning for konsernets virksomhet. Bærekraftsrapporten er tilgjengelig på Orklas nettsider.

Orkla ASAOslo, 26. mars 2015

Ref.:

Orkla ASA

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf: +47 928 45 828E-post: hakon.mageli@orkla.no

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250E-post: rune.helland@orkla.no