Orklas årsrapport 2015 er lansert

Orklas årsrapport for 2015, der bærekraft er inkludert, er i dag offentliggjort.

17.03.2016

– Orkla har i 2015 styrket sin posisjon som merkevareselskap gjennom flere oppkjøp av strategisk betydning. Ved å flytte produksjon og effektivisere fabrikkstrukturen har vi startet arbeidet med å legge et solid grunnlag for vår langsiktige konkurransekraft. Med Orkla-kompasset har vi fått en felles verdiplattform som gjør det enklere å jobbe som ett Orkla, sier Peter A. Ruzicka, i «Konsernsjefen har ordet.»

Les mer i Orklas årsrapport:

http://www.orkla.no/aarsrapport/2015

Her kan du også laste ned årsrapporten som PDF.

Av hensyn til miljø og kostnader har Orkla besluttet å gå bort fra trykket versjon. For første gang er også bærekraftsrapporten inkludert i årsrapporten.