Orklas årsrapport 2016 er lansert

Orklas årsrapport for 2016, der bærekraftsrapporten er inkludert, ble offentliggjort 17. mars 2017.

17.03.2017

«Vi har i 2016 styrket Orklas posisjon som Nordens ledende merkevareselskap gjennom flere strategiske oppkjøp og sterke produktlanseringer. Samtidig er vi kommet et godt stykke videre i arbeidet med å bygge en kultur der vi jobber mer som «Ett Orkla», og hvor vi tar ut flere synergier i eksisterende virksomhet,» skriver Peter A. Ruzicka i «Konsernsjefen har ordet».

I årsrapporten kan du også lese mer om hvordan Orkla jobber med bærekraft, og hvilke resultater som er oppnådd i 2016.

«Bærekraftig vekst er den nye normen for næringslivet. Som et stort nordisk selskap har vi et ansvar for å lede an i vår bransje. Orkla har i 2016 utviklet en helhetlig modell for bærekraftig emballasje, fortsatt det viktige arbeidet med å sikre avskogingsfrie leverandørkjeder, og lansert flere produkter som representerer gode miljøvalg,» skriver Ruzicka.

Les mer i Orklas årsrapport:

http://aarsrapport2016.orkla.no

Her kan du også laste ned årsrapporten som PDF.