Orklas års- og bærekraftsrapport er lansert

Orklas årsrapport for 2018, der bærekraftsrapporten er inkludert, er i dag offentliggjort på Orklas nettsider.

18.03.2019

– Vi har gjennom 2018 styrket posisjonen vår som ledende merkevareselskap gjennom flere oppkjøp i tråd med Orklas strategi om å vokse i nye kanaler. Samtidig er bærekraftsatsingen vår blitt enda mer synlig, og vi fortsetter å lansere produkter som møter ledende forbrukertrender, oppsummerer konsernsjef Peter A. Ruzicka, i forordet.

I årsrapporten kan du også lese mer om hvordan Orkla jobber med bærekraft, og hvilke resultater som er oppnådd i 2018.

– Vi er opptatt av å bidra til å løse de globale helse og bærekraftsutfordringene og støtte oppunder FNs globale mål. Bærekraft er blitt en naturlig del av vår forretningsmodell, og vi har utarbeidet kriterier for hvordan vi definerer bærekraftige produkter, sier Ruzicka.

Rapporten er tilgjengelig på orkla.no og orkla.com, og kan også lastes ned som PDF:  Orklas årsrapport 2018