Orklas bedriftsforsamling avvikles

I dag avholdes siste møte i Orklas bedriftsforsamling.

21.05.2013

Agendaen for møtet er gjennomføring av valg av Orkla ASAs aksjonærvalgte styremedlemmer og styreleder/nestleder. Orklas generalforsamling i april i år ga styret fullmakt til å avvikle bedriftsforsamlingen etter gjennomføring av valgene.

Selskapet og de ansattes organisasjoner har inngått en avtale om å avvikle bedriftsforsamlingen i Orkla ASA mot å endre de ansattes representasjon i Orkla ASAs styre. Avtalen innebærer at en av dagens to ansattevalgte observatører endrer status til styremedlem og at ordningen med kontaktutvalg i hvert av forretningsområdene blir videreutviklet. Avtalen er godkjent av Bedriftsdemokratinemnda.

– Orkla er nå i en endringsfase mot å bli et mer rendyrket merkevareselskap, og det pågår en fokusering av konsernets forretningsmodell og struktur. Denne prosessen er et naturlig utgangspunkt for en tilpasning av vår bedriftsdemokratiordning og medvirkningsarenaene for de ansatte, sier Karl Otto Tveter, konserndirektør juridisk i Orkla ASA.

Orklas bedriftsforsamling har bestått av 21 medlemmer hvorav 7 medlemmer velges av og blant de ansatte i Orkla ASA og i datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark. Styret i Orkla ASA består av 10 medlemmer, der 3 medlemmer og 2 observatører velges av og blant de ansatte. Når bedriftsforsamlingen avvikles vil styret utvides til 11 medlemmer, 4 av medlemmene vil velges av og blant de ansatte. I tillegg vil de ansatte ha rett til en observatør til styret. Tre av styremedlemmene vil velges fra Norge, ett styremedlem fra Sverige og observatøren vil velges fra Danmark.

– Gjennom den nye strukturen vil de ansatte få økt representasjon i styret i Orkla samt bli tettere knyttet til de operative selskapene gjennom etablering og utvikling av kontaktutvalg, sier Tveter.