Orklas kapitalmarkedsdag: Styrker Orkla for fremtidig vekst

Orkla arrangerer kapitalmarkedsdag i London i dag der konsernet offentliggjør nye finansielle hovedmål. Strategien om å være et ledende merkevareselskap ligger fast.

31.10.2018

Peter A.Ruzicka
Peter A.Ruzicka

Styret vil foreslå en utbyttepolitikk som tilsier en ambisjon om en økning i utbyttet fra dagens nivå på 2,60 kr per aksje, normalt innenfor 50-70 % av resultat per aksje.

Orkla målsetter langsiktig organisk vekst minimum i tråd med markedsveksten. For perioden frem til 2021 målsetter Orkla en vekst i underliggende EBIT-margin på minimum 1,5 %-poeng justert for oppkjøp og valuta.

Strategisk riktige oppkjøp skal fortsatt være en viktig del av Orklas vekststrategi og verdiskapingsmodell. Samtidig vil konsernet i større grad enn før redusere kompleksitet gjennom en mer aktiv porteføljestyring.

Konsernet har ambisjoner om en markant forbedring i arbeidskapital og målsetter en reduksjon på 3 %-poeng i netto arbeidskapital / netto salgsverdi for perioden frem til 2021.

– Orkla har gått fra å være et konglomerat til å bli et ledende merkevareselskap. Vi fortsetter å forbedre konsernets lønnsomhet gjennom effektivisering langs hele vår verdikjede. Orkla skal styrke sine ledende lokale merkevarer, samtidig som kompleksiteten i porteføljen reduseres. Vi legger grunnlaget for økt fremtidig vekst ved å styrke oss i kanaler, kategorier og geografier med høyere vekst. Gjennom sterke innovasjoner skal vi fortsette å være forbrukernes førstevalg, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka i en kommentar.

Her finner du presentasjonene fra arrangementet og webcast >

Kontakter

Thomas Ljungqvist
Thomas Ljungqvist

CFO Orkla Consumer & Financial Investments

+47 48 25 96 18

Thomas.Ljungqvist@orkla.no

Håkon Mageli

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

+ 47 928 45 828

hakon.mageli@orkla.no