Orklas kjøp av Cederroth ferdigbehandlet i Sverige

Orklas kjøp av Cederroth er nå behandlet ferdig hos svenske konkurransemyndigheter. Avtalen er godkjent på vilkår av at Allevo selges. 

29.07.2015

Orklas kjøp av Cederroth er fremdeles til behandling hos det norske Konkurransetilsynet. Transaksjonen er allerede godkjent av myndighetene i Finland, Polen, Østerrike og Tyskland.