Orklas kjøp av Harris er gjennomført

Orklas kjøp av L.G. Harris & Co. Limited («Harris») er nå gjennomført.

01.09.2016

Harris er en ledende leverandør av «gjør-det-selv»-malerverktøy i Storbritannia, og med dette kjøpet dobler Orkla House Care sin virksomhet.

Avtalen om å kjøpe Harris ble offentliggjort i mai i år. Den konkurranserettslige behandlingen av avtalen ble sluttført i slutten av juli, og transaksjonen ble gjennomført 31. august 2016.

– Vi er svært fornøyde med at kjøpet av Harris nå er gjennomført. Orkla House Care styrker sin tilstedeværelse i Storbritannia betydelig og utvider porteføljen i «gjør-det-selv»-markedet, sier Johs Høeg, adm. direktør Orkla House Care.

Harris er markedsledende innen malerverktøy i det britiske «gjør-det-selv»-markedet, med velkjente merkevarer som Harris, Lynwood, Harris Victory og T-Class. Det vesentligste av selskapets salg er i det britiske markedet, men det er også noe eksportvirksomhet.

Orkla House Care eier merkevarene Jordan, Anza, Spekter og Hamilton. Orkla House Care er en ledende leverandør av malerverktøy i Norden og i det profesjonelle markedet i Storbritannia, og er en av Europas største produsenter av malerverktøy.

– Orkla House Care og Harris utfyller hverandre godt. Med veletablerte merkevarer og solide kunderelasjoner har Harris en ledende posisjon i «gjør-det-selv»-markedet, mens Orkla House Care har sin styrke i det profesjonelle markedet i Storbritannia. Med et sterkere fotfeste i Storbritannia, er selskapene godt posisjonert for videre vekst, sier Johs Høeg, adm. direktør Orkla House Care.

Harris eier to fabrikker, hvorav den ene er lokalisert i Stoke Prior i Bromsgrove, utenfor Birmingham (Storbritannia) og den andre i Zhaoqing City i Guangdong-provinsen (Kina). Til sammen har Harris nesten 1.000 ansatte. Selskapets hovedkontor ligger i Bromsgrove.
 Harris eier også 50 % i et joint venture med en lokal partner i India for å betjene det indiske markedet. I tillegg eier selskapet en minoritetsandel i en produsent av malerverktøy på Sri Lanka.

Harris benytter delt regnskapsår fra juli til juni for sine regnskap. For siste 12 måneder pr. juni 2016, oppnådde Harris salgsinntekter på GBP 63,5 mill. (ca. 694 mill. kroner) og et EBITDA-resultat på GBP 5,9 mill. (ca. 64 mill. kroner) (ureviderte tall). Balansen konsolideres inn i Orklas regnskap fra 31. august, og resultatregnskapet fra 1. september.

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2015 en omsetning på ca. 33 mrd. kroner, og hadde ved årsskiftet 14.670 ansatte.