Orklas kjøp av NP Foods godkjent av konkurransemyndighetene

Orklas kjøp av NP Foods er nå godkjent av konkurransemyndighetene. Etter planen vil avtalen med Nordic Partners Food Limited gjennomføres i løpet av mars.

13.02.2015

I en pressemelding 26. august 2014 ble det informert om at Orkla har inngått en avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i selskapene som inngår i Nordic Partners Food Ltd.* Dette holdingselskapet er eiet av det latviske investeringsselskapet Nordic Partners og det islandske fondet BIL ehf.

Med godkjenningen fra de estiske konkurransemyndighetene 12. februar er den konkurranserettslige behandlingen av avtalen sluttført. Fra før er transaksjonen godkjent av konkurransemyndighetene i Latvia og Litauen.

*Selskapene som inngår i Nordic Partners Food Ltd er AS Gutta, NP Foods SIA, AS Staburadze, AS Laima, UAB Margiris og SIA Detente.

Orkla ASAOslo, 13. februar 2015

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon MageliTel.: +47 928 45 828