Orklas nye nettsider er lansert

Nå er Orklas nettsider orkla.no og orkla.com relansert med nytt design. I tillegg får nettsidene to nye tjenester - et downloadsenter for finansiell informasjon og et kart over alle Orklas selskaper.

27.11.2011

Målet for ansiktsløftet er at sidene skal bli mer oversiktlige og få et mer tidsriktig utseende, basert på Orklas nye designprofil. Vi ønsker at det nye designet, ny struktur på innholdet og de nye tjenestene til sammen vil gjøre Orklas nettsteder til enda bedre kilder for informasjon om Orklakonsernet.

Kartløsning

Kartet gir oversikt over alle Orklas produksjonssteder, salgskontorer og selskaper i 40 land. Her kan man klikke på landområder og raskt se hvor Orkla har virksomheter siden selskapene markeres med ulik farge, avhengig av om det er del av Orkla Brands, Sapa eller Borregaard. Man skal også kunne søke etter og finne selskaper og finne virksomheter i kartet med kontaktopplysninger.

Downloadsenteret

Downloadsenteret gir brukerne tilgang på alle Orklas publikasjoner som pressemeldinger, finansielle rapporter og presentasjoner. I Downloadsenteret kan man filtrere etter dokumenttype og årstall og lett finne både historisk og ny informasjon om Orkla.

Omlegging av nettsidene gjøres i forbindelse med omlegging til nytt publiseringssystem for nettsider som er under utrulling i alle Orkla-selskaper utenom Sapa.