Orklas styre gjenvalgt

Det ble i går gjennomført ordinær generalforsamling i Orkla ASA. Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene var på valg. 

17.04.2015

Jo Lunder hadde i forkant av generalforsamlingen meddelt valgkomiteen at han ikke stilte til gjenvalg. Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av de øvrige styremedlemmene, og valgkomiteens innstilling ble vedtatt. 

Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt for ett år: 

Stein Erik Hagen, Grace Reksten Skaugen, Ingrid Jonasson Blank, Lisbeth Valther Pallesen, Nils Selte og Lars Dahlgren 

Stein Erik Hagen ble valgt som styreleder for ett år, og Grace Reksten Skaugen ble valgt som nestleder for ett år.

Orkla ASA

Oslo, 17. april 2015

Ref.:

Orkla ASA

Direktør Investor Relations
Rune Helland
Tlf.: +47 977 13 250E-post:

rune.helland@orkla.no

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828E-post: hakon.mageli@orkla.no