Orklas tilnærming til ernæring og helse

En revidert versjon av Orklas rapport om ernæring og helse er nå tilgjengelig på Orklas nettside.

28.09.2012

Hensikten med denne rapporten er å gi våre interessenter et innblikk i hvordan Orkla Brands jobber med fagområdet ernæring og helse.

– Et balansert kosthold og regelmessig mosjon har stor betydning for god helse. Begrepet helse er imidlertid sammensatt, og vi som foretak kan bare bidra med en del av løsningen, sier Orklas konsernsjef Åge Korsvold.

– Å fremme god helse er et mål som kun kan nås gjennom felles innsats fra ulike aktører, som myndigheter, utdanningsinstitusjoner, forbrukere og næringsmiddelindustrien. I Orkla har vi forpliktet oss til å delta i et slikt samarbeid.

Generelle prinsipper i Orkla

Orkla skal innen ernæring og helseområdet utvikle og markedsføre smakfulle produkter med merverdi, som bidrar til velvære og matglede.

Orkla forholder seg til nasjonale ernæringsanbefalinger, og det overordnede prinsipp er å fremme et balansert og variert kosthold

Orkla skal ha stor grad av åpenhet i kontakt med myndigheter, universiteter og andre interesseorganisasjoner

Orkla skal gjøre det enkelt for forbrukerne å velge et balansert og næringsriktig kosthold ved å merke forpakningene med relevant og lett forståelig informasjon om næringsinnhold

Orklas matvarer vurderes ut fra et ernæring og helseperspektiv. Ernæring og helse er et naturlig tema ved utvikling av nye produkter og i utformingen av produktinformasjon

Spørsmål vedr. rapporten kan sendes til Orklas fagsjef for ernæring og helse, Anders Högberg:

anders.hogberg@procordia.se.