På jakt etter løsninger som gir mindre plastbruk

For å løse utfordringene med plast i havet må vi sammen tenke nytt rundt hvordan vi lager, bruker og gjenbruker produkter.

02.10.2018

Klar

– I Orkla er vi opptatt av å utvikle bærekraftige dagligvarer. Derfor sikter vi mot at all emballasjen vi bruker skal være 100 prosent resirkulerbar innen 2025, sier Ellen Behrens, VP Corporate Social Responsibility i Orkla.

Orkla jobber også aktivt for å finne nye alternativer til plast og sørge for at plasten gjenvinnes.

– Vi er mange som ønsker å bidra til å løse plastutfordringene. Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at plasten ikke havner på avveie, men blir en ressurs som kan brukes på nytt og på nytt, forteller Behrens.

Orkla målsetter at 75 prosent emballasjen er fra resirkulerte eller fornybare materialer innen 2025. For plast er målet 50 prosent.

– Vi er opptatt av å bidra til økt gjenvinning av plast i alle de rundt 30 landene vi er til stede. I dag er det i liten grad mulig å bruke resirkulert plastemballasje for matvarer. Hovedvekten av Orklas produkter er mat, og målet om at 50 prosent av all plasten vi bruker skal være resirkulert er derfor ambisiøst, sier Behrens.

For å nå målet har Orkla utviklet et eget verktøy og interne guidelines for arbeidet med bærekraftig emballasje på tvers av selskaper og land. Flere av selskapene samarbeider nært med leverandører og eksterne eksperter.

– Vi har engasjert oss i flere forskningsprosjekter for å bygge kompetanse på hvordan vi kan gjøre oss mindre avhengig av plast fremover, sier Ellen. – Samtidig ønsker vi å lære mer om hvordan vi kan utvikle god emballasje av resirkulert plast og designe produktene våre slik at emballasjen blir enkel å gjenvinne.

Orkla stadig grep for å unngå unødvendig emballasje og øke bruken av resirkulert og fornybar plast:

– Et godt eksempel er Klar-serien med flasker av 100 prosent resirkulert plast. Gjennom nybrottsarbeid har vi lært mye og forsket frem nye løsninger som vi nå tar i bruk på stadig flere av våre merkevarer og produkter innen tøyvask, velvære og hygiene, forteller Behrens.

Visste du?

  • I Orkla sikter vi mot at all emballasjen vi bruker skal være 100 prosent resirkulerbar innen 2025.
  • Vi har som mål at 75 prosent av emballasjen vår skal være basert på resirkulerte eller fornybare materialer innen 2025. For plast er målet 50 prosent.
  • I Norge leder Orkla et bransjeprosjekt der vi skal utarbeide et veikart for hvordan vi skal oppnå en sirkulær verdikjede for plastemballasje.
  • Flere av Orklas selskaper rydder strender for plast.

I vår bærekraftsrapport kan du lese mer om forskningsprosjekter vi er engasjert i (FuturePAck, Sirkulære forretningsmodeller, FoodProFuture, ENTOFÔR, HighEFF).