På rett vei

Hvordan kan vi få flere kvinner til topps i Orkla? Det var temaet på konferansen ”Women in Orkla Network meeting” 18. februar 2010 i Oslo.

22.02.2010

Konferansen, som samlet rundt 100 kvinnelige ledere og nøkkelpersoner fra ulike Orkla-selskaper i Europa, hadde som formål å fokusere på hvordan vi kan nå en mer balansert kjønnsfordeling på ledernivå, samt inspirere til ledelse gjennom utveksling av erfaringer.

– På konferansen i 2008 var temaet hva vi kan gjøre for ikke å miste talentfulle kvinner. Og vi er fortsatt opptatt av hvordan vi kan få flere talentfulle kvinner i lederstillinger, fortalte konserndirektør Hilde Myrberg.

Tilbakemeldingene fra konferansen i 2008 var at man ikke skal undervurdere effekten den maskuline kulturen og kommunikasjonsstilen har på kvinner. Miljøet har derfor mye å si om kvinner ønsker å bli værende i bedriften eller ikke.
 
TiltakSiden 2008 har det blitt igangsatt noen tiltak for å øke kvinneandelen i topplederstillingerKonferansen, som samlet rundt 100 kvinnelige ledere og nøkkelpersoner fra ulike Orkla-selskaper i Europa, hadde som formål å fokusere på hvordan vi kan nå en mer balansert kjønnsfordeling på ledernivå, samt inspirere til ledelse gjennom utveksling av erfaringer.

Kravet om at minst én kvinnelig kandidat skal vurderes til hver lederstilling er forsterket.

Mentorprogrammet, som har eksistert siden 2000, er fortsatt i drift, og har så langt hatt 91 kvinnelige deltakere.

Og forretningsområdet Brands er et lyspunkt:
– I Brands har vi aldri hatt så mange administrerende direktører og kvinner i ledergruppene som nå, forteller Myrberg.
 
Mer lønnsomme
Men hun understreker at det ikke holder med bare én kvinne i ledelsen: Forskning viser at det må være minst 30 prosent kvinner i en ledergruppe for å få kvinner til å trives og forbli i stillingen.
 
Det viser seg at de selskapene som har flest kvinner i lederstillinger er mer lønnsomme enn de som har færrest. Talent er det viktigste – uansett kjønn. Ved å bare ansette menn går selskaper glipp av mange dyktige ledertalenter.Det handler ikke bare om talent, men også om kunder: Kvinner styrer 80 prosent av kjøpsbeslutningene i konsumentmarkedet, og representerer 60 prosent av universitetsutdannede i Europa og Nord-Amerika.

Lederskap – management
Konsernsjef i Orkla ASA Dag J. Opedal snakket om lederskap versus management.
– Effektiv lederskap er ikke et mysterium. Essensen av godt lederskap er å utvikle mennesker som skaper verdier, understreket Opedal.
 
Når det gjelder kjønnsubalansen i Orkla mener han det ikke er noen raske løsninger, og det er mange ulike grunner til at kvinner ikke når opp.
 
Begge kjønn har ansvaret for at kvinner ikke når opp; menn velger ofte menn fra nettverket sitt, og kvinner må motiveres mer for å ta lederstillinger. Men erfaringer viser at veldig få kvinner sier nei når de først blir spurt om å ta en lederstilling.
 
Ta sjanser!Kristin Skogen Lund, som er styremedlem i Orkla og som nylig har gått fra stillingen som adm.dir. i Aftenposten til konserndirektør for den nordiske virksomheten i Telenor, oppfordret kvinner til å ta mer sjanser.

– Ikke vær så redd for å gjøre store feil. Man gjør dem sjelden!, sa hun. Hun mente at kvinner ofte gir 100 prosent i alt de gjør. Det er ikke nødvendig, mener hun – man må prioritere de viktige oppgavene.

– Dessuten bør ledere kommunisere mer med de ansatte, ikke være for operative bak et skrivebord. Ledelse er å sette retning og få med de ansatte gjennom å motivere dem, sa Kristin Skogen Lund.