Pareto kjøper Orkla Finans fra Orkla

Pareto har inngått avtale om kjøp av Orkla Finans. Hovedmålet med overtagelsen er å styrke satsingen på forvaltning og prosjektfinansiering.

04.10.2010

Overtagelsen skjer ved at Pareto AS kjøper samtlige aksjer i Orkla Finans AS. Avtalen er betinget av aksept fra Finans- og Konkurransetilsynet.

Fra før forvalter Pareto verdipapirer og prosjekter på vegne av kunder for over 79 milliarder kroner, mens Orkla Finans forvalter verdier for ca 20 milliarder kroner.- Gjennom kjøpet av Orkla Finans får Pareto tilført produkter og kompetanse som bidrar til å komplettere Pareto innen forvaltning og prosjektfinansiering, sier Svein Støle, adm. dir. i Pareto.

Kompetanse og stordriftsfordeler

– Finansbransjen utvikles i en retning som krever større skala og stadig dypere kompetanse av hver aktør. Vi har vært opptatt av å finne en industriell eier for Orkla Finans som bidrar til en slik utvikling, sier Roar Engeland, ansvarlig for finansielle investeringer i Orkla.

Industriell match

– Pareto Gruppen passer som hånd i hanske i forhold til Orkla Finans. Dette er en god industriell match som både våre kunder og ansatte vil ha fordel av. Vi har kompetanse, prosjekter og produkter som kan videreutvikles og vokse i et partnerskap med Pareto. Samtidig får vi tilgang til ny kompetanse og nye produkter. For våre investorer innebærer dette nye og spennende investeringsmuligheter, sier Bjørn Slåtto, administrerende direktør i Orkla Finans

Om Pareto:

Pareto er en ledende og uavhengig aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet driver virksomhet innen verdipapirmegling, rådgivning, prosjektfinansiering, banktjenester, aktivamegling og aktiv forvaltning. Pareto har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Bryne, Singapore og New York. Gruppen har vel 400 ansatte og en egenkapital på nærmere 3,3 milliarder kroner.

Om Orkla Finans:

Orkla Finans er et integrert finanshus som utvikler, tilrettelegger og forvalter investeringsløsninger. Selskapet har en bred produktplattform og tilbyr investeringsløsninger innenfor eiendom, energi/råvarer, derivater og obligasjoner, shipping, private equity, samt norske og utenlandske verdipapirfond. Selskapet har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tønsberg og Hamar. Gruppen har 75 ansatte.