Pierre Robert Groups tekstilproduksjon i Asia

Pierre Robert Group har gjennom flere år samarbeidet med kinesiske leverandører i tekstilindustrien.

15.04.2013

Samarbeidet har, i tillegg til å gi bedre arbeidsvilkår for tekstilarbeiderne, også vist seg å være en kilde til høyere og mer stabil kvalitet på leveransene. Produksjon av tekstiler er ofte lokalisert i land med høy risiko for menneskerettighetsbrudd. Pierre Robert Group er Norges største leverandør av basisplagg til dagligvarebutikker, og selskapet har totalt 42 leverandører, hovedsakelig lokalisert i Asia og Europa. Over 60 % av produktene produseres i Kina. Gjennom flere år har Pierre Robert Group samarbeidet tett med sine leverandører for å bedre deres arbeidsvilkår og arbeidsforhold.

Etiske retningslinjer

Som en forutsetning for å inngå samarbeid med en produsent krever Pierre Robert Group at leverandøren etterlever selskapets etiske retningslinjer, som blant annet omhandler lønnsnivå og generelle arbeidsvilkår. Her stilles det blant annet krav om at lønn og sosiale goder følger det nasjonale lovregulerte nivået eller industriens standard i det enkelte land. Den høyeste av de to standardene skal være gjeldende.

Pierre Robert Group kontrollerer at de etiske retningslinjene etterleves ved bruk av eksterne internasjonale eller lokale ressurser, og ved egne leverandørbesøk. Kontroller av selskapets leverandører har ikke avdekket alvorlige brudd på de etiske retningslinjene.

Pierre Robert Group har gjennom flere år jobbet målbevisst for å heve standarden i produksjonsleddet, og i alle kontraktinngåelser stiller selskapet strenge krav til arbeidstid og arbeidsforhold.