Pliktig tilbud på Rieber & Søn ASA

Orkla har nå blitt eier av mer enn 90 % av aksjekapitalen og stememrettingehene i Rieber & Søn ASA og har derfor besluttet å fremsette et pliktig tilbud om å kjøpe de resterende aksjene.

29.04.2013

Tilbudet fremsettes i henhold til reglene i verdipapirhandelloven kapittel 6.

Tilbudskursen er NOK 67,45 pr. aksje, som er samme beløp pr. aksje som er betalt til Rieber-familien. Tilbudsperioden løper fra og med 29. april 2013 frem til 27. mai 2013 kl 16.30. Oppgjør vil finne sted senest 10. juni 2013.

Orkla har engasjert DNB Markets som finansiell rådgiver og oppgjørsagent i forbindelse med tilbudet.

Denne meldingen utgjør ikke i seg selv et tilbud. Tilbudet vil bare fremsettes med grunnlag i tilbudsdokumentet og kan bare aksepteres i henhold til betingelsene som fremgår av dokumentet.

Tilbudsdokumentet er sendt ut til aksjonærene i Rieber unntatt aksjonærer i land hvor det ikke er tillatt å sende tilbudsdokumentet (Canada, Australia, New Zealand og Sør-Afrika). Tilbudsdokumentet kan fås hos DNB Markets, Dronning Eufemias gate 30, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo og er tilgjengelig her:

Tilbudsdokument