Presentasjon av resultater for 2. kvartal 2011 ble holdt på Orklas hovedkontor

Orkla offentliggjorde resultater for 2. kvartal 2011, onsdag 2du 0. juli 2011 kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet er gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

05.07.2011

 

 

 

 

Presentasjon av resultatene ble holdt kl 08.00 i Orklas lokaler, Karenslyst Allé 6, Oslo. Presentasjonen samt påfølgende Q&A ble holdt på engelsk og kan sees i opptak på

www.orkla.no.