Produksjonen på Åland fortsetter

Styret i Orkla Confectionery & Snacks Finland har besluttet å opprettholde produksjonen av snacks og dypfryste produkter på Åland.

19.05.2016

I februar i år tok styret i Orkla Confectionery & Snacks Finland en intensjonsbeslutning vedrørende fabrikken på Åland, og en drøftelsesprosess med ansatte og andre interessenter ble satt i gang. Hensikten var å se på hvordan selskapets konkurransekraft kan styrkes gjennom tilpasninger i fabrikkstrukturen.

– Etter dette har vi gjennomført en grundig utredning, der vi har involvert en lang rekke interessenter. Vi er glad for at vi nå kan konkludere med at det er grunnlag for videre produksjon på Åland, sier Ann-Beth Freuchen, styreleder i Orkla Confectionery & Snacks Finland.

Flere alternativer har blitt vurdert, deriblant å flytte produksjonen til andre fabrikker i Orkla. Beslutningen om å beholde produksjonen på Åland er basert på en samlet vurdering av flere faktorer, deriblant en helhetsvurdering av risiko og konkurranseevne.

– Det har vært avgjørende å oppnå besparelser som kan sikre fabrikkens konkurranseevne. Vi har fått konstruktive innspill fra ansatte, fabrikkledelsen, offentlige myndigheter, leverandører og andre samarbeidspartnere, og vi kan nå konstatere at våre rammebetingelser på Åland har blitt tilstrekkelig forbedret, sier Freuchen.

Det er 105 medarbeidere ved fabrikken i Haraldsby på Åland, som på et allmøte i dag har blitt informert om beslutningen.

Tiltak for å redusere kostnadene og forbedre effektiviteten har blitt identifisert, og arbeidet med dette vil starte umiddelbart. Det vil bli en reduksjon i fabrikkens bemanning som del av denne prosessen.

– Vi befinner oss i en svært konkurranseutsatt bransje, og fabrikken på Åland vil være avhengig av kontinuerlig lokal støtte og engasjement for å sikre at den også kan være konkurransedyktig i framtiden, sier Freuchen.

Om Orkla Confectionery & Snacks Finland

Orkla Confectionery & Snacks Finland tilbyr finske forbrukere lokale merkevarer som Taffel og Anyday snacks, Panda sjokolade og sukkervarer, Kantolan og Ballerina kjeks og Oolannin dypfryste matvarer. I 2015 hadde Orkla Confectionery & Snacks Finland en omsetning på om lag 100 millioner euro og 400 ansatte. Orkla Confectionery & Snacks Finland er del av det norske konsernet Orkla, som er den ledende leverandøren av merkevarer og konseptløsninger til dagligvarehandelen, storhusholdning og bakeribransjen i Norden og Baltikum. Orkla er notert på Oslo Børs og hadde i 2015 en omsetning på 33 mrd. kroner og 14.670 ansatte pr. 31. desember 2015.

Orkla ASAOslo, 19. mai 2016

Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon MageliTlf.: +47 928 45 828

Adm. direktør Orkla Confectionery & Snacks Finland
Pasi Flinkman Tlf.: +358 400 819947