Regjeringen avklarer rammebetingelser

Høyres næringspolitiske talsmann, Gunnar Gundersen, gir sin støtte til ordningen for råvarepriskompensasjon (RÅK). Samtidig sier Norges nye europaminister Vidar Helgesen at han ikke ser et behov for å redusere tollsatsene på produkter som pizza, sjokolade og supper.

22.11.2013

I dagens DN gir Høyres næringspolitiske talsmann, Gunnar Gundersen, sin støtte til ordningen for råvarepriskompensasjon (RÅK). RÅK-ordningen gir norske produsenter av bearbeidede landbruksprodukter en kompensasjon for kjøp av dyrere norske råvarer. Ordningen skal utjevne forskjellen mellom norske og utenlandske råvarepriser.

– For Orkla er dette et svært viktig næringspolitisk signal. I Orkla erkjenner vi at det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom næringsmiddelindustrien og jordbruket. En konkurransedyktig industri er en forutsetning for avsetning av norske jordbruksprodukter, sier konserndirektør Håkon Mageli i Orkla.

Protokoll 3

Tidligere i uken uttalte europaminister Vidar Helgesen at Norge ikke ønsker å gå i forhandlinger med EU rundt Protokoll 3 i EØS-avtalen. Protokollen regulerer tollsatsene for bearbeidede landbruksprodukter som pizza, sjokolade og supper.

Helgesen gjorde det samtidig klart at regjeringen har en annen holdning til landbruksråvarer, som ost, kjøtt og grønnsaker, hvor Norge og EU har forpliktet seg til gjensidige tollettelser i EØS-avtalens Artikkel 19. 

– Vi ønsker å respektere både bokstav og ånd i Artikkel 19. Det er i Norges interesser generelt å vise lojalitet til avtalen ved å redusere tollsatsene og gå imot proteksjonisme, sier Helgesen til ABC Nyheter.

Viktig for Orkla

Mageli er positiv til at europaministeren nå ikke ser ut til å gå i forhandlinger med EU rundt Protokoll 3.

– For Orklas del er EØS-avtalen helt sentral. Vi har virksomheter både i EU og Norge. EØS-avtalen og næringsmiddellovgivningen for øvrig legger premisser for en stor del av vår virksomhet, sier Mageli.

Han understreker at 90 prosent av Orklas matvareprodukter i Norge allerede er utsatt for stor internasjonal konkurranse, og at forhandlinger om reduksjon i tollsatsene for bearbeidede landbruksprodukter ikke bør være på Norges agenda.

– Importstatistikken taler sitt eget språk. Det importeres langt mer bearbeidede landbruksprodukter til Norge enn det eksporteres. Dette er en indikasjon på at tollsatsene inn til Norge er moderate innenfor Protokoll 3, sier Mageli.