Resultater for 3. kvartal 2008

Resultatfremgang for Orkla Brands – regnskapsmessige nedskrivninger i Aksjeporteføljen. Orklas driftsresultat (EBITA)  endte i 3. kvartal på 1.003 mill. kroner, mot 1.232 mill. kr samme kvartal i fjor.

31.10.2008

Avviket forklares blant annet av svakt resultat på energihandel og engangskostnader knyttet til Kam Kiu-oppkjøpet, som ikke ble fullført. Orkla Brands fortsetter den positive resultatutviklingen, mens Sapa merker nedgangen både i USA og Europa. Svake finansmarkeder påvirker Orklas investeringsområde negativt.

– Flere av Orklas virksomheter opplever en ekstraordinær markedssituasjon som vil bli møtt med kraftfulle tiltak. Dette vil omfatte både neddragning av kapasitet, bemanningsreduksjoner og stram styring av investeringer og arbeidskapital, sier konsernsjef Dag J. Opedal.

– Finansmarkedene er krevende, men Orkla har en solid balanse og en komfortabel finansieringsstruktur, hvor kommiterte lånerammer mer enn dekker låneforfall ut 2010. Vi har samtidig en god kontantstrøm fra Orkla Brands og energivirksomheten i Orkla Materials, som er mindre påvirket av turbulensen i markedet. Dette gir konsernet finansiell fleksibilitet og styringsfart, sier Opedal.

Orklas driftsinntekter ble i 3. kvartal på 16,6 mrd. kroner, ned fra 17,8 mrd. kroner i 2007. Underliggende  er imidlertid inntektene på nivå med fjoråret. Orkla Associates (REC og Jotun, der Orkla eier ca 40 prosent i hvert av selskapene) kan begge vise til god fremgang i kvartalet. Betydelig verdifall medfører at Aksjeporteføljen regnskapsmessig skrives ned i kvartalet med 2,2 milliarder kr.

Flere store industrielle ekspansjonsprosjekter er gjennomført de siste årene, herunder oppkjøpet i REC, Elkem Solars nye anlegg, Sauda-prosjektet innenfor kraftproduksjon samt anodefabrikken i Mosjøen. Konsernet er dermed i ferd med å avslutte større forpliktelser knyttet til igangsatte prosjekter. Det er i den siste tiden også gjort flere strukturelle tilpasninger gjennom salg og avvikling av virksomheter med utilfredsstillende lønnsomhet. Dette omfatter blant annet enkelte av Sapas produksjonsenheter, Russian Snack Company, Superfish, Guseppe og Kotlin. Borregaard varslet nylig at de trolig vil stenge sin sveitsiske virksomhet.

Se hele meldingen med dokumenter